CÔNG TY TNHH AKHON CÔNG TY TNHH AKHON
Hotline:
Thuốc tuyển thionocarbamate (IPETC) Sales

Thuốc tuyển thionocarbamate (IPETC)

Dầu thông (Pine oil) Sales

Dầu thông (Pine oil)

Thuốc tuyển quặng xanthate Sales

Thuốc tuyển quặng xanthate

Bột Polyvinyl Alcohol (PVA) Sales

Bột Polyvinyl Alcohol (PVA)

Sáp parafin Sales

Sáp parafin

Vải lọc PP (polypropylene filter cloth) Sales

Vải lọc PP (polypropylene filter cloth)

Ôxít antimon (antimony trioxide) Sb2O3 Sales

Ôxít antimon (antimony trioxide) Sb2O3

Indi kim loại (Indium metal) Sales

Indi kim loại (Indium metal)

Zirconi kim loại Sales

Zirconi kim loại

Magie kim loại Sales

Magie kim loại

Sodium Bicarbonate Sales

Sodium Bicarbonate

Ethylene carbonate (EC) Sales

Ethylene carbonate (EC)

Dimethyl Carbonate (DMC) Sales

Dimethyl Carbonate (DMC)

Propylene Carbonate (PC) Sales

Propylene Carbonate (PC)

Mangan cacbonat (MnCO3) Sales

Mangan cacbonat (MnCO3)

Magiê ôxít - MgO Sales

Magiê ôxít - MgO

Magie Hydroxit (Magnesium Hydroxide) Sales

Magie Hydroxit (Magnesium Hydroxide)

Vải polyester Sales

Vải polyester

Sợi PP dạng sóng Sales

Sợi PP dạng sóng

Sợi PVA (Polyvinyl Alcohol fiber) Sales

Sợi PVA (Polyvinyl Alcohol fiber)


ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN