CÔNG TY TNHH AKHON CÔNG TY TNHH AKHON
Hotline:
Tổng quan về Công ty

Tổng quan về Công ty

Công ty A Khôn được biết đến không chỉ là một trong những doanh nghiệp kinh tế tư nhân kinh doanh vật tư công nghiệp, mà còn được đánh giá cao bởi các chiến lược phát triển đầu tư tài chính và chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Thông điệp của Công ty

Thông điệp của Công ty

Công ty TNHH AKhon đã cung cấp vật tư nguyên liệu hoá chất cho nhiều dự án sản xuất góp phần tạo ra những sản phẩm mang thương hiệu Việt, những nguyên liệu sản xuất trước khi cung cấp đến khác hàng đều được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn

Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi

Công ty AKhon đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những Công ty cung cấp nguyên vật liệu công nghiệp tôt nhất và được tôn trọng hàng đầu trong nước.

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng của Công ty TNHH AKhon (AKHON LLC) đã được Công ty thiết lập và ban hành ngay từ khi mới bắt đầu hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp cho khách hàng các nguyên vật liệu đầu vào chất lượng, phù hợp với yêu cầu chất lượng đầu ra tôt nhất tối ưu hoá lợi nhuận.


ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN